Nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc, chữa lành cảm xúc

Cuộc sống đôi khi mình chưa giác ngộ ra được sự khổ đau xuất phát từ đâu?
Vậy mong là khi bạn xem xong 2 phần này sẽ chuyển hóa cảm xúc & tâm thức
và sống trong an lạc, bình an, xóa đi mọi muộn phiền, lo âu, tiêu cực

Bài giảng được sưu tầm
Phần 1
 : Nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc 12 phút 27′


Phần 2
: Chữa lành cảm xúc 22 phút 31′